Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης των Επιθεωρητών ΕΥΠΕ

 Any updates please ??????????????

ΠΡΟΣ
Υπουργείο Οικονομικών
Κ. Σερβίας 10,
105 62 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 337 5000
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Υπουργείου Οικονομικών
τηλ. 210.33.75.059 - 061

Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)
Τηλ Καταγγελιών: 1517, 2103401113
Email: kataggelies@sdoe.gr
&&
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Email:  grafeiotypou@patt.gov.gr

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ των Οικονομικών,

Με το έγγραφο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Οικ. 1366 και ημερομηνία 30-05-2014. Εισηγείται είσπραξη προστίμου,  τόσο στην Περιφέρεια
Αττικής, όσο και στην Κοινοπραξία  Κ/Ξ ΛΑΜΔΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ
Α.Ε- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.  πρόστιμο, ύψους 166,550 ΕΥΡΩ. Για την
κατασκευή του έργου Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (
Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειανατολικής Αττικής στη Θέση  «Μαύρο Βουνό Γραμματικό»
, όπως βεβαιώνεται με την ( 59 )  σχετική Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης
των Επιθεωρητών.


Μετά από τα παραπάνω παρακαλώ θερμά όπως μας ενημερώσετε την
ημερομηνία εξόφλησης του εν λόγου ποσού των 166,550 ΕΥΡΩ. !!

  • Πότε και τι ποσό θα εξοφληθεί  ???
  • Ο χρόνος ξεκινάει από τις 30-05-2014.Παράκληση για την αποστολή Αριθμού Πρωτοκόλλου με ηλεκτρονική απάντηση 
Α) "Παρακαλώ για την Παροχή βεβαίωσης καταχώρησης του αιτήματός μου από τους παραλήπτες του παρόντος email για τις Δημόσιες Υπηρεσίες (άρθρο 12 του ν.2690/99 Φ.Ε.Κ. 45Α, εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης - Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών - Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10.4.2001, κτλ)."
Β) Β) Η Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) η οποία υπεγράφη στο Αarhus της Δανίας και εν συνεχεία αναφέρεται ως η Σύμβαση του Aarhus, υπεγράφη από τη χώρα μας στις 25 Ιουνίου 1998 και κυρώθηκε μέσω σχεδίου νόμου που προτάθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,(ΥΠΕΚΑ), πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και ψηφίστηκε ομόφωνα από την Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος.(Νόμος υπ αριθμ. 3422/12-12-2005(ΦΕΚ Α 303/13-12-2005).
Σε Κοινοτικό Επίπεδο η Ε.Ε. εξέδωσε για την εφαρμογή της Σύμβασης, την Οδηγία 2003/4 για την Πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση. Η Ελλάδα στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης και για την την ενσωμάτωση της Οδηγίας εξέδωσε την ΚΥΑ υπ’αριθμ. ΗΠ 11764/653/2006(ΦΕΚ 327Β/17-3-2006) με θέμα την πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον. Επίσης εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ’αριθμ. 9269/470/2007 - ΦΕΚ 286 Β’/ 2-3-2007 που ενσωμάτωσε τις διατάξεις των άρθρων 3(παρ.7)και 4(παρ.4)της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ όσον αφορά τα μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.


Πηγή Κυριάκος Γκίκας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ “ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης των Επιθεωρητών ΕΥΠΕ”

Στους εργολάβους το ψαχνό, στους δήμους ο κατιμάς...

Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ

Το μοντέλο της αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων έχει διαποτίσει τα προγράμματα δήμων και περιφερειών
Η κυβέρνηση με νέες πρωτοβουλίες σπεύδει να προλάβει την ολοκληρωτική κατάρρευση του οικοδομήματος που χτίζει εδώ και καιρό
Βούιξε το πανελλήνιο, στην προεκλογική περίοδο και μετά, με τα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το σχέδιο της κυβέρνησης και των πειθήνιων σε αυτήν περιφερειών να οικοδομήσουν, με πανομοιότυπους διαγωνισμούς και ΣΔΙΤ 25-27 χρόνων, ένα φιλοεργολαβικό τοπίο, που θα «αποτελειώνει» την προδιαλογή και την ανακύκλωση και θα ενισχύει τα φαραωνικά εργοστάσια επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, παραήταν χοντρό και σκανδαλώδες για να περάσει απαρατήρητο.
Το μοντέλο της αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων έχει διαποτίσει τα προγράμματα δήμων και περιφερειών  

Αποκαλύφθηκε, σε μεγάλο βαθμό, όσο από την άλλη κέρδιζε έδαφος η λύση της αποκεντρωμένης διαχείρισης, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή. Η επιλογή, δηλαδή, που τεκμηριώνει ότι όχι μόνο υπάρχει εναλλακτική λύση, άμεσα εφαρμόσιμη, αλλά και ότι η λύση αυτή ικανοποιεί το δημόσιο συμφέρον, είναι οικονομική, φιλοπεριβαλλοντική και ανοιχτή στο δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο.
 
Γι' αυτό και η κυβέρνηση σπεύδει με νέες πρωτοβουλίες να προλάβει την ολοκληρωτική κατάρρευση του οικοδομήματος, που έχει αρχίσει να χτίζει εδώ και καιρό, με το διαμελισμό του έργου της διαχείρισης των αποβλήτων και τη σταδιακή ιδιωτικοποίησή του (από τον οδοκαθαρισμό των δήμων, μέχρι τις υποδομές εθνικού χαρακτήρα, π.χ. διαχείριση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων).
Τα πιο χαρακτηριστικά πρόσφατα παραδείγματα είναι τα εξής:
1Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, στις 9.7.2014, των έργων διαχείρισης της Πελοποννήσου, για την υλοποίηση των οποίων προσωρινή ανάδοχος έχει ανακηρυχθεί η ΤΕΡΝΑ (πουθενά αλλού δεν έχει τελεσφορήσει διαγωνισμός ΣΔΙΤ). Παρά την ολοκληρωτική αποδόμηση που έχει υποστεί η σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αναδόχου. Με το ζόρι να προχωρήσει το έργο, ώστε να δημιουργηθούν τετελεσμένα.
2Η προσπάθεια νομιμοποίησης του υφιστάμενου σχεδιασμού, που ξεκίνησε και συνεχίζεται σε καθεστώς πλήρους συσκότισης, από το ΥΠΕΚΑ. Το οποίο, την 1η.4.2014, ζήτησε από τις περιφέρειες και τους περιφερειακούς φορείς διαχείρισης να προχωρήσουν στην εσπευσμένη αναθεώρηση των περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Παρ' όλο που επί σειρά ετών κώφευε στις σχετικές καταγγελίες μας, έχοντας επιλέξει να δώσει προτεραιότητα στους διαγωνισμούς και στις αναθέσεις των έργων. Η αλλαγή πλεύσης εξηγήσιμη: η απάτη αποκαλύφθηκε και πρέπει να αναζητηθεί τρόπος να φανεί ότι τα νέα φαραωνικά έργα είναι συμβατά με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία, εκτός των άλλων, για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν.
3Το κερασάκι στην τούρτα είναι τα διοικητικά μέτρα. Αφού η καθεστωτική επιχειρηματολογία δεν πείθει, επιστρατεύονται οι «από τα πάνω» απαγορεύσεις. Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νέο ενιαίο κώδικα αυτοδιοίκησης (κατατέθηκε στη Βουλή και πρόκειται να αντικαταστήσει τον κώδικα δήμων και κοινοτήτων), η αρμοδιότητα των δήμων στη διαχείριση των απορριμμάτων περιορίζεται στη συλλογή και στη μεταφορά στερεών αποβλήτων. Οταν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τους αναγνωρίζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: «διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ)». Δραστηριότητες που αρκετοί δήμοι έχουν αρχίσει να ασκούν ή προσανατολίζονται να ασκήσουν.
Η σκοπιμότητα της τελευταίας ρύθμισης είναι ευκρινέσταστη: η κυβέρνηση, είτε «φοβίζοντας» τις δημοτικές αρχές που δεν ελέγχει είτε δίνοντας «νομικά όπλα» στις πιο πειθήνιες, προσπαθεί να εξαφανίσει τις αποκεντρωμένες δημοτικές δραστηριότητες διαχείρισης των απορριμμάτων, με προτεραιότητα την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, και να διασφαλίσει ότι το σύνολο, σχεδόν, των αστικών αποβλήτων, σύμμεικτα και χωρίς καμία προδιαλογή, θα οδεύει απρόσκοπτα προς τις συγκεντρωτικές περιφερειακές εγκαταστάσεις, με τα μεγάλα εργοστάσια επεξεργασίας (αύριο και της καύσης) και τους μεγάλους ΧΥΤΑ. Καλή ώρα, σαν αυτόν της Φυλής, που προορίζεται να λειτουργήσει για άλλα τριάντα (30) χρόνια, τουλάχιστον. Σαν να μην έφταναν τα πάνω από πενήντα (50) που έχουν προηγηθεί.
Πολύ εύστοχα, κάποιος παρομοίασε την τελευταία κυβερνητική πρωτοβουλία με φιρμάνι προς τους δήμους και τους πολίτες: Τα σκουπίδια σας είναι των εργολάβων και μη διανοηθείτε να τα ακουμπήσετε. Προπάντων, να μην επωφεληθείτε από αυτά. Με τα δεδομένα αυτά, είναι φανερό ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται τόσο στην αφαίρεση ακόμη μιας αρμοδιότητας των δήμων, όσο στις σκοπιμότητες που αυτή υποκρύπτει.
Σε πλήρη αρμονία με τα παραπάνω είναι και η σκόπιμη, από την πλευρά της πολιτείας, υποβάθμιση της ανακύκλωσης, με την αδιαφανή, σε βαθμό σκανδάλου, λειτουργία των λεγόμενων «Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης». Συστημάτων που αντιστρατεύονται τα αναγκαία τοπικά-δημοτικά συστήματα ανακύκλωσης, στερούν από την Αυτοδιοίκηση πόρους και μέσα και επιβάλλουν αναποτελεσματικούς τρόπους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τους δικούς τους σχεδιασμούς. Μιλάμε για εκείνα τα συστήματα που αρνούνται να δημοσιοποιήσουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια, δηλαδή τα στοιχεία που αφορούν τις υποχρεώσεις, τα κόστη και τα έσοδα εταιρειών, που έχουν αναλάβει τη λειτουργία τους και διαχειρίζονται «εν κρυπτώ» χρήματα των πολιτών, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία με τα αποτελέσματά τους σε όλη τη χώρα, μαζί με τις αντίστοιχες επιδόσεις δήμων και περιφερειών.
Με την ανοχή και τις ευλογίες του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), δημόσιου φορέα που υποτίθεται πως τα εποπτεύει.
Με αυτά και με εκείνα, διανύουμε ήδη μια περίοδο προνομιακή από μια ορισμένη σκοπιά, για να συνεχιστούν και να «πάρουν σάρκα και οστά» πλήθος από πρωτοβουλίες, σε αυτοδιοικητικό και κινηματικό επίπεδο, για την εφαρμογή ενός άλλου μοντέλου διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων -και όχι μόνο. Του μοντέλου της αποκεντρωμένης διαχείρισης, που έχει διαποτίσει τα προγράμματα πολλών περιφερειακών και τοπικο-αυτοδιοικητικών σχημάτων.
Ορισμένα από τα οποία, σε λιγότερο από δύο μήνες, θα ασκούν διοίκηση σε δήμους και περιφέρειες και έφτασε η ώρα να αποδείξουν ότι εννοούσαν αυτά που διακήρυσσαν.
Από αυτήν την άποψη, προκαλεί την απορία μας μια περίεργη αφωνία που επικρατεί, όταν τα πράγματα είναι τόσο οφθαλμοφανή και προ(σ)καλούν σε άμεσες δράσεις. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια και στους δήμους της Αττικής, όπου βρίσκεται το κυρίως «αντικείμενο του πόθου» των εργολάβων.
*Ηλεκτρολόγος μηχανικός, μέλος της Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)
Πηγή
ΠΡΩΣΥΝΑΤ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ “Στους εργολάβους το ψαχνό, στους δήμους ο κατιμάς...”

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ --- ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ" ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

Ούτε μία - ούτε δύο αλλά ούτε τρεις !! 8 ΠαραβάσειςΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ— Διαβίβαση καταγγελίας σχετικά με ΜΗ νόμιμη χρήση εκκριτικών και μπάζωμα του ρέματος της Αγίας Τριάδας κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου Ο.Ε.Δ.Α. στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού.


Μεγέθυνση με ένα κλικΑξιότιμε Κύριε Τολέρη,

Ποιος ενέκρινε τους Περιβαλλοντικούς όρους του ΧΥΤΑ Παπανικολού  του Νομού Αχαΐας ?

Ποια Υπηρεσίας ????
Direct Link: http://issuu.com/mikeapostolopoulos/docs/____________________________________39a5e2c9895611?e=4600775/8689389
---------------- 
8  παραβάσεις μετά από αυτοψία στο χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Παπανικολού Δυτικής Αιγιαλείας του Ν. Αχαίας.

Παράβαση 1η :::::   Κατασκευή του Έργου επί γηπέδου που διασχίζεται
από υδατορέμα χωρίς προηγούμενη οριοθέτηση και θέσπιση όρων για την προστασία του.

Παράβαση 2η .....   Κατασκευή Εργου ΧΥΤΑ χωρίς προηγούμενη σύνταξη και
έγκριση Μελέτης Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων και χωρίς την θέσπιση όρων και περιορισμών για την επεξεργασία και για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του.

Παράβαση 3η........ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΧΥΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ

Παράβαση 4η..........Κατασκευή οδού πρόσβασης στο ΧΥΤΑ χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση. Καταστροφή δασικής βλάστισης.

Παράβαση 5η..........Μη εγκεκριμένος εγκιβωτισμός πηγής Νερού.

Παράβαση 6η..........Εκχέρσωση δάσους και κατασκευή έργων ΧΥΤΑ σε έκταση που εφάπτεται δάσους.Απουσία αντιπυρικής προστασίας.

Παράβαση 7η..........Μη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης της πορείας των Εργασιών κατά τη διάρκεια κατυασκευής του ΧΥΤΑ.

Παράβαση 8η..........Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Απόφαση Εγκρισής Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου δεν ηταν διαθέσιμες στο χώρο του Έργου

Σημειώνεται ότι την υπόθεση χειρίστηκαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος κος Δαλαμάγκας Βασίλειος και κα Νικηφοράκη Μαρία.

Με την πρώτη ευκαιρία η Πράξη βεβαίωσης παράβασης θα αναρτηθεί αυτούσια στο  blog  http://exotaxyta.blogspot

Καλή Σας διασκέδαση !!!

Αξιότιμε Κύριε Τολέρη, η Υπηρεσία Σας έχει κάποιο μερίδιο ευθύνης ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ??????

Ίσως ΟΧΙ, όπως πάντα έτσι ΔΕΝ είναι ????

Καλό Σας βράδυ
Κ. Γκίκας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ “ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ --- ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ" ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ”