"Αμετάβλητη η θέση μας κατά του ΧΥΤΑ Γραμματικού", διαβεβαιώνει η Περιφέρεια Επιχείρηση αποπροσανατολισμού του αγώνα των κατοίκων του Γραμματικού καταλογίζει η Περιφέρεια Αττικής σε μικρή ομάδα πολιτών που επιχείρησε να διακόψει τη διεξαγωγή της 11ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, χθες, με "πρόσχημα το αίτημα παρατάξεων της αντιπολίτευσης να συζητηθεί ως ‘κατεπείγον' το θέμα του ΧΥΤΑ Γραμματικού, με αφορμή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την παράταση κατασκευής των δύο οδών στην περιοχή".