Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Κόλαφος είναι η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά του περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Προς το Ελεγκτικό Συνέδριο Διεύθυνση : Τσόχα & Βουρνάζου 4 Τ.Κ. 101 68 Τηλεφωνικοί κατάλογοι Ελεγκτικού Συνεδρίου Αξιότιμοι Κύριοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Μπορώ να έχω αντίγραφο της απόφασης αυτή σύμφωνα με το ρεπορτάζ http://www.topontiki.gr/article/67529 ???? Είναι έτσι τα πράγματα όπως περιγράφονται στο ρεπορτάζ ???? Σας Ευχαριστώ θερμά
Κυριάκος Γκίκας
----------- 
Ο Σγουρός που... μαράθηκε

Ανανέωσης της σύμβασης με τους ίδιους εργολάβους ?????

Κόλαφος είναι η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά του περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού, ο οποίος ως πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιστικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) επέλεξε, αντί να προχωρήσει σε νέους διαγωνισμούς, να συνάψει δυο συμπληρωματικές συμβάσεις με την κοινοπραξία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - Θ.Γ. ΛΩΛΟΣ Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε. - ΑΡΣΗ Α.Ε.» για τις «Υπηρεσίες Υποστήριξης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Επισκευής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης» και για την «Παράταση Σύμβασης Λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ).


Το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε ως παράνομες τις συμβάσεις με συντριπτικά επιχειρήματα που φέρνουν, τουλάχιστον, σε δύσκολη θέση τον Γιάννη Σγουρό για τις επιλογές του και μάλιστα σε μια κρίσιμη στιγμή, λίγους μήνες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Η απόφαση - καταπέλτης αδειάζει τον Γιάννη Σγουρό αφού αποφαίνεται ότι δεν έλαβε υπόψη του τα νέα οικονομικά δεδομένα με αποτέλεσμα να επεκτείνει τη σύμβαση με την ίδια κοινοπραξία σε τιμές του 2009. Παράλληλα απορρίπτει το επιχείρημά του ότι προχώρησε στην επέκταση της σύμβασης και όχι σε νέο διαγωνισμό με στόχο να μη σταματήσει η λειτουργία του εργοστασίου αλλά και τον εκθέτει αφού υπογραμμίζει ότι ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο ούτε η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων είχαν εκφέρει ποτέ θετική γνώμη για τις συμβάσεις όπως υποστηρίζει ο ΕΔΣΝΑ.

Τι λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο
Όσον αφορά την πρώτη σύμβαση, το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως αναφέρεται στο έγγραφο που απέστειλε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, στις 3 Φεβρουαρίου, προς τον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κάνει σκόνη και θρύψαλα τη συμπληρωματική σύμβαση, κυρίως για τέσσερις λόγους και συγκεκριμένα:
1Η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με τον ανάδοχο της από 31.12.2010 αρχικής σύμβασης και με τις τιμές, όρους και λοιπές προϋποθέσεις της σύμβασης αυτής, κατά παράκαμψη των διατυπώσεων του τακτικού διαγωνισμού, δεν είναι νόμιμη. Συγκεκριμένα η αναθέτουσα αρχή (σ.σ.: ΕΔΣΝΑ) όφειλε να έχει λάβει υπόψη της και να έχει αξιολογήσει συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία αναφορικά με τη διαμόρφωση του κόστους των επίμαχων υπηρεσιών στην εγκατεστημένη ανάδοχο, κατ’ εφαρμογή της δυνατότητας σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης. Επίσης θα πρέπει να αιτιολογείται ότι αυτή η απόφαση είναι σύμφωνη με την ανάγκη περιστολής δαπανών και την αρχή της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, σε αντίθεση με τη δυνατότητα ανάθεσης των υπηρεσιών με τη διαδικασία του τακτικού διαγωνισμού.
2Ο ΕΔΣΝΑ ως αναθέτουσα αρχή δεν έλαβε υπόψη του και δεν αξιολόγησε τα νέα οικονομικά δεδομένα με αποτέλεσμα να κρίνει ότι η ανάθεση των υπηρεσιών με τις τιμές προσφοράς του 2009 της αναδόχου εξακολουθεί να είναι συμφέρουσα!
3Η επικαλούμενη ανάγκη αδιάλειπτης λειτουργίας του εργοστασίου δεν επαρκεί για να αιτιολογήσει το συμφέρον της ανάθεσης των επίμαχων υπηρεσιών στην εγκατεστημένη ανάδοχο με τις συγκεκριμένες τιμές και όχι με την τήρηση των διατυπώσεων του τακτικού διαγωνισμού. Ούτε άλλωστε αποτελεί αιτιολογία το ότι η «επαναδιακήρυξη νέου διαγωνισμού θα οδηγήσει σε πολύμηνες καθυστερήσεις που θα επιβαρύνουν και τα οικονομικά του ΕΔΣΝΑ αλλά και θα ανακόψουν την απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου», καθόσον στο πλαίσιο μιας τριετούς σύμβασης παρέχεται στην αναθέτουσα αρχή επαρκής χρόνος για την τήρηση των διατυπώσεων του τακτικού διαγωνισμού και συνεπώς δεν συντρέχει εν προκειμένω κανένα απρόβλεπτο γεγονός. Πολύ περισσότερο δεν υφίσταται αιτιολογία διατήρησης των συγκεκριμένων τιμών και μετά την έκδοση της ΠΥΣ 6/28.12.2012, που επέφερε δραματική μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.
4Ανακριβώς αναφέρεται στο «Ιδιωτικό Συμφωνητικό» ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης με την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους μέχρι 40.000.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθόσον με την ως άνω απόφαση κρίθηκε η νομιμότητα της αρχικής σύμβασης και όχι η συμπληρωματική σύμβαση των 40.000.000 ευρώ.
Έτσι, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, για τους λόγους αυτούς το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται «ότι κωλύεται η υπογραφή του “Ιδιωτικού Συμφωνητικού Άσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης” μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και της κοινοπραξίας «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - Θ.Γ. ΛΩΛΟΣ Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε. - ΑΡΣΗ Α.Ε.».
Όσον αφορά τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση, που αφορά την παράταση λειτουργίας του ΕΜΑΚ, το Ελεγκτικό Συνέδριο αδειάζει πανηγυρικά τον Γιάννη Σγουρό και τον ΕΔΣΝΑ αφού υπογραμμίζει ότι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δεν έχει εκδώσει θετική απόφαση για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με τη λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης! Αντίθετα, μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει εκδώσει δυο αρνητικές γνώμες σε σχετικό αίτημα που είχε καταθέσει ο ΕΔΣΝΑ.
Να σημειωθεί ότι το «Π» από τις 14 Νοεμβρίου 2013 είχε αποκαλύψει τις περίεργες αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ που πότε ψήφιζε υπέρ νέων διαγωνισμών και πότε υπέρ της ανανέωσης της σύμβασης με τους ίδιους εργολάβους. Όπως χαρακτηριστικά είχαμε επισημάνει, στις 24 Μαΐου 2013 η Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε την προκήρυξη νέων διαγωνισμών προκειμένου η λειτουργία του ΕΜΑΚ να καταστεί πιο συμφέρουσα και δυο μήνες μετά αποφάσισε την παράταση της σύμβασης πάλι για λόγους δημοσίου συμφέροντος!
Στο ρεπορτάζ είχαμε επικρίνει και την περίεργη στάση του Γιάννη Σγουρού, ο οποίος τη μια μέρα παρουσίαζε την απόφαση για την επέκταση της σύμβασης στις ίδιες κοινοπραξίες με πανηγυρικό τρόπο υποστηρίζοντας ότι πέτυχε έπειτα από «σκληρή διαπραγμάτευση» όφελος 10 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΔΣΝΑ με «κούρεμα» του χρέους προς τους εργολάβους και εκπτώσεις στο μελλοντικό κόστος λειτουργίας, και 3 μήνες μετά, η Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ υπέγραφε την επέκταση της σύμβασης όχι με έκπτωση, αλλά με τους ίδιους οικονομικούς όρους της παλαιάς σύμβασης. Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε τι σκέφτεσε ...