Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επιθεωρήσεις/Έλεγχοι. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επιθεωρήσεις/Έλεγχοι. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

ΧΥΤΑ Γραμματικού: δύο χρόνια περιμένουν απαντήσεις της διοίκησης

Σκουπίδια σε χωματερή στην περιοχή του ΓραμματικούΟ Συνήγορος του Πολίτη ζητά ενημέρωση από την Περιφέρεια Αττικής και το ΥΠΕΚΑ
Δύο χρόνια μετά την έκθεση-«φωτιά» της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού, η δημόσια διοίκηση δεν έχει ακόμη δώσει σαφείς απαντήσεις για τον αν η χωροθέτηση στη συγκεκριμένη περιοχή είναι εφικτή ή αντιθέτως περιβαλλοντικά επιζήμια όπως συμπέραινε η έκθεση.
Σκουπίδια σε χωματερή στην περιοχή του Γραμματικού Υπενθυμίζουμε ότι οι επιθεωρητές, ύστερα από επιτόπιες επιθεωρήσεις και επισκέψεις, τον Φεβρουάριο του 2012 διαπίστωσαν σφάλματα, κραυγαλέες παραλείψεις και αυθαιρεσίες στο στάδιο σχεδιασμού και αδειοδότησης του έργου και κάλεσαν τις αρμόδιες αρχές να πάρουν εγκαίρως θέση στις αιτιάσεις τους. Εντούτοις οι εργασίες συνεχίστηκαν απρόσκοπτα, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει ήδη ολοκληρωθεί το πρώτο κύτταρο ταφής απορριμμάτων.
Νέες πληροφορίες
Ο Συνήγορος του Πολίτη διερευνώντας την υπόθεση διαπίστωσε στις 12 Δεκεμβρίου 2013 ότι η Περιφέρεια Αττικής, ως αποδέκτης της έκθεσης και προϊσταμένη αρχή της κατασκευής του έργου, δεν έχει προχωρήσει σε ενημέρωση για την αντιμετώπιση των αιτιάσεων-διαπιστώσεων των επιθεωρητών και ζητά αναλυτικές πληροφορίες, καθώς τα θέματα που θίγουν «είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για να παραβλεφθούν».
Η ανεξάρτητη αρχή απευθύνεται ταυτόχρονα και στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, καλώντας την να γνωστοποιήσει αν θεωρεί πως σε συνέχεια της επίμαχης έκθεσης θα έπρεπε να εκκινήσει διαδικασία ανανέωσης-τροποποίησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου με στόχο τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας και της δημόσιας υγείας. Σε αντίθετη περίπτωση ζητά να αιτιολογήσει την άρνησή της.
Αγνοήθηκαν στοιχεία
Σημειώνουμε ότι από την έκθεση προέκυπτε ότι αγνοήθηκαν σοβαρά στοιχεία για τα γεωλογικά-υδρογεωλογικά δεδομένα του χώρου κατασκευής του έργου, όπως:
**η ύπαρξη ρεμάτων εντός του χώρου όπου κατασκευάζονται τα έργα τα οποία «καταλήγουν στον Ευβοϊκό κόλπο», «για τα οποία βάσει της μορφολογίας του εδάφους και των έντονων κλίσεων (άνω του 30%) δεν υπάρχει τρόπος εκτροπής ή διευθέτησής τους»,
**τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής και η στεγανότητα του εδάφους όπου η έκθεση διαπιστώνει ότι «οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις των σχετικών εγκεκριμένων μελετών που άπτονται της γεωλογίας και της υδατοπερατότητας του εδάφους έχουν βασισθεί σε λανθασμένα δεδομένα»,
**η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ η οποία έχει γίνει πάνω σε ενεργά σεισμικά ρήγματα,
**τα προφανή σφάλματα στην εκτίμηση του βάθους του υδροφόρου ορίζοντα, αφού η έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διαπιστώνει σαφείς ενδείξεις για ύπαρξη υδροφορέα σε βάθος ίσως και στα 2-3 μέτρα από την επιφάνεια, ενώ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βασιζόμενη σε βιβλιογραφικά δεδομένα προσδιορίζει τον υδροφόρο ορίζοντα στα 90 μέτρα βάθος περίπου, κ.ά.
Οπως αναφέρεται στο έγγραφο του Συνηγόρου, η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ενημέρωσε την ανεξάρτητη Αρχή για τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης από μέλη ΔΕΠ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επιλεγείσα θέση θεωρείται κατάλληλη από υδρολογικής και υδραυλικής πλευράς και τα έργα δεν επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του υδρογραφικού δικτύου.
«Ωστόσο η πρόσθετη διερεύνηση του υδρογραφικού δικτύου δεν ήταν το μοναδικό ζήτημα που έθετε η έκθεση των Επιθεωρητών» τονίζει από την πλευρά του ο Συνήγορος επισημαίνοντας ότι στις διαπιστώσεις τονίζεται ότι «τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία και δεδομένα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βασίζονται σχεδόν εξολοκλήρου σε βιβλιογραφική διερεύνηση, χωρίς επαρκή δεδομένα από έρευνα πεδίου -όπως γεωλογικές τομές, γεωτρήσεις, μετρήσεις πεδίου κ.λπ.- τα οποία να αποτυπώνουν και τεκμηριώνουν με ακρίβεια τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας αλλά και του υπόβαθρου της συγκεκριμένης περιοχής όπου κατασκευάζεται το έργο».
Κατ' επέκταση, σημειώνει ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη κ. Ιωάννης Σαγιάς, είναι επιστημονικά αυτονόητη η σύνταξη λεπτομερούς γεωλογικής, γεωφυσικής και υδρολογικής μελέτης για τη συγκεκριμένη περιοχή κατασκευής του έργου.
Επιμένει δε ότι η μελέτη του ΕΜΠ δεν υποκαθιστά την αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης των γεωλογικών σχηματισμών που βρίσκονται κάτω από το έργο αλλά και της ένδειξης ύπαρξης φρεάτιου υδροφορέα -πιθανόν σε μικρό βάθος-, καθώς εντοπίστηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος δύο πηγάδια κατά την ημέρα της αυτοψίας. Τέλος, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα λεπτομερούς μελέτης των τεκτονικών στοιχείων της περιοχής, καθώς είναι καταγεγραμμένο σεισμικό ρήγμα το οποίο ξεκινώντας βορειοανατολικά της Εύβοιας καταλήγει στην Αττική, με έναν κλάδο του να περνάει μέσα από τον ΧΥΤΑ.
Πηγή
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ “ΧΥΤΑ Γραμματικού: δύο χρόνια περιμένουν απαντήσεις της διοίκησης”