Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επιτροπη αγώνα κατα του ΧΥΤΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Επιτροπη αγώνα κατα του ΧΥΤΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 6428/2012 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Επιτροπή Γραμματικού - Μαραθώνα κατά του ΧΥΤΑ

Δημοσιεύτηκε σήμερα η υπ' αριθμ. 6428/2012 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων που είχαν καταθέσει κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνα και μέλη της Επιτροπής Αγώνα κατά των ΧΥΤΑ .

Η εν λόγω απόφαση απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τυπικούς λόγους.
Συγκεκριμένα κρίνει : α) ότι δεν έχει δκαιοδοσία για να εκδικάσει την αίτηση και β) ότι δεν προσδιορίζονται  συγκεκριμένες ενέργειες του έργου και πως αυτές επιδρούν στην υγεία
των κατοίκων, δεδομένου ότι έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι του
έργου, καθώς και ότι δεν γίνεται επίκληση άλλης παρανομίας.

Σε κανένα  σημείο της αποφάσεως δεν γίνεται αναφορά στην Έκθεση Ελέγχου των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είτε σε οποιαδήποτε άλλο έγγραφο,
γνωμοδότηση κ.λπ. που προσκομίστηκε για την απόδειξη καταστροφής του
περιβάλλοντος.

Θα ακολουθήσει ανάρτηση ολοκλήρου του κειμένου της αποφάσεως.

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ!!!

Γραμματικό 10 Ιουλίου 2012

Πηγή
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ “ΑΠΟΦΑΣΗ 6428/2012 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών”

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Όπως είναι γνωστό, το  2003 εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για το σύνολο των έργων «ΟΕΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ». Κατά της παραπάνω ΑΕΠΟ η τότε Κοινότητα Γραμματικού κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Το 2007 εκδόθηκε η απόφαση του ΣτΕ που απέρριψε την παραπάνω αίτηση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξαν σοβαρές πλημμέλειες εκ μέρους της Κοινότητας Γραμματικού κατά την προετοιμασία του φακέλου της δικογραφίας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι δεν προσκόμισε την από του έτους 2005 βεβαίωση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση τεχνικών έργων) σύμφωνα με την οποία στον επίδικο χώρο υπάρχουν δύο ρέματα και συνεπώς δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να γίνει εκεί το έργο.

ΤΟ έτος 2009 εκδόθηκε η απόφαση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων εναντίον της οποίας οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής -όπως επίσης και ο Δήμος Μαραθώνα- καταθέσαμε αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ. Επί αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 4357/2011 απόφαση του ΣτΕ με την οποία απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακυρώσεως. Ωστόσο, στη σκέψη 20 της απόφασης αναφέρεται ότι: «Μόνο κατόπιν συντάξεως του τελικού πορίσματος (του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος) και αν σε αυτό διαπιστωθεί αρμοδίως η ύπαρξη ρεμάτων στο χώρο, η αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία οφείλει να επανεξετάσει τον αρχικό σχεδιασμό και να προβεί είτε στην τροποποίησή του, είτε στην επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, κατά την αιτιολογημένη κρίση της

Στην υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 101/18-1-2012 έκθεση-πόρισμα ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος Π. Μέρκος αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Το κυρίως ρέμα που καταλήγει τελικά στον Ευβοϊκό Κόλπο δεν βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων από τα όρια του έργου (όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ και στη Γεωλογική-Υδρογεωλογική και Υδρολογική μελέτη) αλλά εντός των ορίων κατασκευής του έργου Ο.Ε.Δ.Α. Γραμματικού.» (σελ. 17)

Από τα παραπάνω προκύπτει, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι η ως άνω έκθεση-πόρισμα είναι η περιγραφόμενη στην απόφαση του Δικαστηρίου και, κατά συνέπεια, πρέπει να σταματήσουν άμεσα τα έργα στο ΧΥΤΑ και να προβεί η διοίκηση στην αλλαγή του χώρου κατασκευής του έργου Ο.Ε.Δ.Α. Γραμματικού. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες (προσφυγή στο ΥΠΕΚΑ, Αίτηση Ακυρώσεως στο ΣτΕ, Καταγγελία στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλπ) για την οριστική αποτροπή της κατασκευής του έργου.

Παράλληλα, προσφύγαμε στο Πρωτοδικείο Αθηνών καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με σκοπό να σταματήσουν οι εργασίες στην περιοχή του ΧΥΤΑ. Στο δικαστήριο στις 28-2-2012 πετύχαμε να εκδοθεί Προσωρινή Διαταγή με την οποία απαγορεύεται στην Κοινοπραξία να συνεχίσει τις εργασίες στον ΧΥΤΑ. Στο δικαστήριο στις 16-3-2012 πετύχαμε να διατηρηθεί σε ισχύ η παραπάνω Προσωρινή Διαταγή μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στις 21-5-2012.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέχρι τώρα θετικά (και ενθαρρυντικά) αποτελέσματα οφείλονται αποκλειστικά στις ενέργειες και τη συνολική δράση των κατοίκων και των φορέων της περιοχής, ενώ από την πλευρά και της Κοινότητας Γραμματικού και του Δήμου Μαραθώνα υπήρξε, ουσιαστικά. απραξία. Συγκεκριμένα, οι μέχρι τώρα αποφάσεις των δικαστηρίων, όπως και η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος στηρίζονται, μεταξύ των άλλων ενεργειών στις οποίες προβήκαμε, στις δύο μελέτες των καθηγητών Κελεπερτζή και Ραψωμανίκη τις οποίες εμείς προσκομίσαμε. Τις μελέτες παρήγγειλαν και πλήρωσαν (περί τα 25.000 Ευρώ) κάτοικοι της περιοχής, ενώ ο Δήμος αρνήθηκε να το κάνει, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας.

Επίσης, στο πρώτο δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων στις 28-2-2012 -στο οποίο πετύχαμε να εκδοθεί η παραπάνω Προσωρινή Διαταγή- δεν ήταν διάδικος ο Δήμος παρά μόνο εμείς κάτοικοι από τη μια πλευρά και το Υπουργείο με την Περιφέρεια και την Κοινοπραξία από την άλλη. Παρών ο Δήμος ήταν μόνο στο δεύτερο δικαστήριο στις 16-3-2012 στο οποίο αποφασίστηκε να διατηρηθεί σε ισχύ η παραπάνω Προσωρινή Διαταγή.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι χωρίς τους αγώνες των κατοίκων και των φορέων της περιοχής δεν θα είχε επιτευχθεί απολύτως τίποτε καθότι η δράση του Δήμου είναι για το θεαθήναι εφόσον αρνείται συνεχώς είτε να παράσχει την ελάχιστη βοήθεια στις προσπάθειές μας είτε να οργανώσει ο ίδιος με σοβαρό τρόπο τον αγώνα του εναντίον του ΧΥΤΑ. Οι τελευταίες προσπάθειες του Δήμου για συλλογή υπογραφών των κατοίκων ώστε δήθεν να σταλεί καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για το θεαθήναι για το οποίο κάναμε λόγο παραπάνω. Αν πράγματι ήθελε ο Δήμαρχος να προβεί σε σχετικές ενέργειες θα μπορούσε να το κάνει μόνος του, άλλωστε γι’ αυτό εκλέχτηκε από τους πολίτες. Εκείνο, όμως, που θέλει είναι να σπέρνει τη σύγχυση και να καλλιεργεί την αντιπαλότητα, ανοίγοντας αντικειμενικά το δρόμο για την κατασκευή του ΧΥΤΑ

Η μόνη, λοιπόν, επιλογή που έχουμε είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα που ξεκινήσαμε. Ο αγώνας μας αυτός είναι διμέτωπος. Από τη μια πλευρά έχουμε να αντιπαλέψουμε την αυθαιρεσία της κρατικής και της περιφερειακής διοίκησης, οι οποίες, μαζί με την Κοινοπραξία, θέλουν πάση θυσία να αποτελειώσουν το έγκλημα που ξεκίνησαν. Ας μην το ξεχνάμε, τα συμφέροντα είναι τεράστια. Από την άλλη έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη διασπαστική και ύπουλη συμπεριφορά του Δημάρχου και όσων τον στηρίζουν, οι οποίοι δεν αποσκοπούν σε τίποτε άλλο παρά στην κάμψη του φρονήματός μας και στην εγκατάλειψη του αγώνα μας. Στέλνουμε, λοιπόν, σε όλους ένα ξεκάθαρο μήνυμα:
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΑ ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝΕΙΑΣ

27/03/2012

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Πηγή D.S.DAMASKOS [damaskosdimitrios@gmail.com]
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ “ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ”

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 21 ΜΑΪΟΥ 2012


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα 16 Μαρτίου 2012 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε για μία ακόμα φορά τον αγώνα των κατοίκων και της Επιτροπής κατά των ΧΥΤΑ και αποφάσισε την διατήρηση της από 28 Φεβρουαρίου 2012 διαταγής προσωρινής διακοπής εργασιών στον ΧΥΤΑ Γραμματικού έως την 21η ΜΑΪΟΥ 2012 , κατά την οποία ημερομηνία θα συζητηθεί η υπόθεση .
Χαιρετίζουμε την παρουσία σήμερα στο Δικαστήριο πλήθους κατοίκων του Δήμου Μαραθώνα , την παρουσία του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκου Χουντή ο οποίος είχε κληθεί να καταθέση ως μάρτυς , καθώς και τις αντιπροσωπείες από τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ και το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ .
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Γραμματικό 16 Μαρτίου 2012
Πηγή Επιτροπή Γραμματικού - Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ “ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 21 ΜΑΪΟΥ 2012”

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Ψήφισμα Λαϊκής Συνέλευσης 11 Μαρτίου 2012 της Επιτροπής Γραμματικού –Μαραθώνα κατά του ΧΥΤΑ


ΨΗΦΙΣΜΑ
Την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Γραμματικού –Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ, πραγματοποιήθηκε Λαϊκή Συνέλευση στο Γραμματικό.
Η συνέλευση έγινε στο καφενείο του κ. Χατζόπουλου καθώς οι κάτοικοι με φασιστικό τρόπο αποκλείστηκαν από το κοινοτικό κατάστημα (από τις 6 Μαρτίου είχε ζητηθεί ο χώρος από τη δημοτική αρχή (αρ. πρωτ. 4913/6-3-12) .
Τη τελευταία στιγμή ο χώρος δεν παραχωρήθηκε με το πρόσχημα ότι είχε παραχωρηθεί στον δημοτικό σύμβουλο Νίκο Χρυσίνα για εκδήλωση του.
Όμως ο χώρος έμεινε κλειστός όλο το πρωί της Κυριακής 11-3-2012!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ “Ψήφισμα Λαϊκής Συνέλευσης 11 Μαρτίου 2012 της Επιτροπής Γραμματικού –Μαραθώνα κατά του ΧΥΤΑ”